Quy Trình Thiết Kế

Quy trình thiết kế website của chúng tôi

how_it_works_31

Phân Tích Nhu Cầu

Chúng tôi thu thập nhu cầu của khách hàng - phân tích và tư vấn miễn phí cho khách hàng làm thế nào có thể đưa dịch vụ của khách hàng lên internet một cách tốt nhất
how_it_works_22

Lên Kế Hoạch Triển Khai

Chúng tôi lên kế hoạch triển khai dự án - phát họa bản mô tả dự án và những mục tiêu cụ thể để phát triển doanh nghiệp trên internet
how_it_works_13

Thiết kế website

Chúng tôi đưa ra những giao diện chuyên nghiệp để khách hàng lựa chọn phù hợp với dịch vụ của mình và phân tích những chiến lượt xây dựng website
how_it_works_44

Bắt đầu triển khai dự án

Chúng tôi sẽ chốt hợp đồng và bắt đầu tiến hành triển khai thực hiện dự án cho bạn

Chúng Tôi Giúp Doanh Nghiệp Của Bạn
Gia Tăng Lợi Nhuận Qua Internet

Chúng tôi phân tích nhu cầu của bạn một cách cẩn thận

Chúng tôi sẽ thiết kế website của bạn đúng với nhu cầu của bạn nhất và giúp cho khách hàng có thể sử dụng dịch vụ, sản phẩm của bạn


Chúng tôi đưa ra giải pháp tốt nhất

Dựa trên nhu cầu của bạn chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp liên tục phát triển, gia tăng lượng khách hàng, gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng